SAVA

BALL

2024

0 .

jubilarni

Savaball

18—01—24

u Hofburg palati

TRADICIJA KOJA DATIRA OD 1846. GODINE

Najprestižnije okupljanje srpske zajednice u glavnom gradu Austrije i istovremeno deo čuvene bečke balske sezone i svetosavskih svečanosti.

Beč je grad kome je u temeljima kulture utkana balska sezona, koju grad živi od novembra do februara svake godine, stoljećima unazad. Svetosavski bal i njegovi gosti su našli svoje mesto u tradicionalnom, balskom delu godine i na taj način spojili kulture podneblja iz koga potiču i u kome žive. Uz zvuke valcera, ali i violine i trube, uz austrijske i srpske taktove, nasmejana lica u svečanim toaletama okupljaju se na Svetosavskom balu još od 1998. godine kada je bal obnovljen.

Ulaznice

Kupovinom ulaznice dobijate pristup svim salama u kojima se održava Svetosavski bal (Svečana sala, Ceremonijalna sala, Zimska bašta, sala Kraljevske Svite, Viteška sala, Mermerna sala, Tajna odaja, OEBS sala, Bočna galerija, Hofburg galerija, Hofburg salon, Predsoblje).

Ulaznica ne obezbeđuje mesto za sedenje.

Ulaznice
u pretprodaji:
PRVIH 100 ULAZNICA

80€

Ulaznice
u pretprodaji

110€

Ulaznice na
večernjoj
blagajni

125€

Ulaznice
za studente
i učenike*

55€

Karte za mesta za sedenje

Kupovina dodatne karte za sedenje na jubilarnom 25. Svetosavski balu je moguća u sledećim salama: Svečana sala, Ceremonijalna sala, Viteška sala, OEBS sala, Bočna galerija, Zimska bašta, sala Kraljevske Svite, Mermerna sala, Tajna odaja i Predsoblje.

Mesta za
sedenje

25-125€

Balski program 2024