Ulaznice

Kupovinom ulaznice dobijate pristup svim salama u kojima se održava Svetosavski bal (Svečana sala, Ceremonijalna sala, Zimska bašta, sala Kraljevske Svite, Viteška sala, Mermerna sala, Tajna odaja, OEBS sala, Bočna galerija, Hofburg galerija, Hofburg salon, Predsoblje).

Ulaznica ne obezbeđuje mesto za sedenje.

Ulaznice
u pretprodaji:
PRVIH 100 ULAZNICA

80€

Ulaznice
u pretprodaji

110€

Ulaznice na
večernjoj
blagajni

125€

Ulaznice
za studente
i učenike*

55€

Karte za mesta za sedenje

Kupovina dodatne karte za sedenje na jubilarnom 25. Svetosavski balu je moguća u sledećim salama: Svečana sala, Ceremonijalna sala, Viteška sala, OEBS sala, Bočna galerija, Zimska bašta, sala Kraljevske Svite, Mermerna sala, Tajna odaja i Predsoblje.

Mesta za
sedenje

25-125€

Lože sa strane:
60€ po sedištu

Lože sa strane:
60€ po sedištu

Okrugli sto:
60€ po sedištu

Donja loža:
100€ po sedištu

Gornja loža:
125€ po sedištu

Loža na bini:
100€ po sedištu

Bočna galerija:
40€ po sedištu

Predsoblje:
25€ po sedištu

Zimska bašta:
25€ po sedištu

Viteška sala:
40€ po sedištu

Tajna odaja:
25€ po sedištu

Mermerna sala:
25€ po sedištu

Sala kraljevske svite:
25€ po sedištu

Lože sa strane:
60€ po sedištu

Lože sa strane:
60€ po sedištu

Okrugli sto:
60€ po sedištu

Donja loža:
100€ po sedištu

Gornja loža:
125€ po sedištu

Loža na bini:
100€ po sedištu

Bočna galerija:
40€ po sedištu

Predsoblje:
25€ po sedištu

Zimska bašta:
25€ po sedištu

Viteška sala:
40€ po sedištu

Tajna odaja:
25€ po sedištu

Mermerna sala:
25€ po sedištu

Sala kraljevske svite:
25€ po sedištu

Svečana sala

Gornje lože i Donje lože u prednjem delu: Ukoliko ste zainteresovani za ova mesta, molimo Vas da direktno kontaktirate organizatora.

Ceremonijalna sala

VITEŠKA i OEBS SALA I BOČNA GALERIJA

ZIMSKA BAŠTA, MERMERNA SALA, TAJNA ODAJA, SALA KRALJEVSKE SVITE I PREDSOBLJE

KUPOVINA KARATA
U SRPSKOM CENTRU

Ulaznice i karte za mesta za sedenje mogu da se kupe i u prostorijama Srpskog centra koje se nalaze na adresi Lindengasse 61-63/2/V, 1070 Beč

Kupovina karata je moguća (plaćanje samo u gotovini):

Sreda: 16.00 do 20.00 časova

Telefon: +43 660 77 80 290