Press & Mediji

U ovom delu ćete naći kontakt podatke za novinare, kao i dodatne tekstove za medije u vezi sa Svetosavskim balom, uključujući i mogućnost skidanja fotografija namenjenih za medijsko publikovanje.

Kontakt za
novinare

Za sva pitanja u vezi sa Svetosavksim balom, akreditacijama i objavljivanjem fotografija, molimo da se obratitie našoj kancelariji.

Logotip za
preuzimanje

Slike za
preuzimanje