Импресум

Објављивање према параграфу § 5 Закона о електронској трговини и параграфу § 25 Закона о медијима

Удружење Српски центар

Број у централном регистру удружења (ЗВР): 153241765
Идентификациони број за предузећа (УИД): АТУ78616204

Управни одбор Српског центра, који је задужен за организацију Светосавског бала, чине:
• Маг. Милан Видовић, МА (председник)
• Дипл.-Инг. Бранко Јововић (заменик председника)
• Др. Богдан Осмокровић (благајник)
• Тамара Недић, БА (референт за медије)
• Јанко Матић, БА (референт за образовање)
• Дипл.-Инг. Никола Осмокровић (референт за културу)
• Дипл.-Инг. Александар Матић (референт за хуманитарни рад)

Жиро рачун

Власник рачуна: Српски центар
ИБАН: АТ23 1400 0061 1066 5197
БИЦ/СЊИФТ: БАЊААТЊЊ

Банка:

БАЊАГ П.С.К. Банк
Њиеднер Гüртел 11
1100 Беч

Техничка и дизајнерска имплементација интернет странице

Снимци и фотографије

Снимци: Zuckerbäckerball Hofburg 2020, locustmedia Filmproduktion GmbH

Фотографије: Hofburg Vienna, Ripix

Правне одреднице

Ова интернет страница, укључујући све њене делове (фотографије, илустрације, текстове, анимације итд.), заштићена је ауторским правима. Свако објављивање без сагласности Српског центра није дозвољено. као ни коришћење, сем у случају личних или других намена које нису комерцијалне. Ова интрернет страница садржи линкове за друге интернет странице, које су потпуно независне. Српски центар не може да сноси гаранције или уговорну одговорност у погледу тачности, потпуности или аутентичности информација које се налазе на линкованим текстовима или другим интернет страницама. Приступ другим страницама које су повезане са овом следи на сопствену одговорност. Уносом података за добијање електронских новости (Нењслеттер) шаљу се подаци који су меморисани на серверу Српског центра. Ови подаци се третирају поверљиво и не преносе се трећим лицима. Задржава се право на грешке.